درباره ما

چاپ سوژه در بهمن ماه سال 1363 کار خود را در قالب چاپ پارچه در یکی از خیابان های محله سلیمانیه تهران آغاز نمود ،از بدو فعالیت ،عشق و علاقه به کار به منظور خلق آثاری متفاوت در قالب طراحی تا اجرا،انتخاب رنگ های مناسب و ظرافت و دقت عمل این مجموعه را از لحاظ کمی و کیفی متمایز نمود ،تا جایی که امروزه چاپ سوژه مفتخر است تا لوح تقدیر سیزدهمین دوره جشنواره ملی صنعت چاپ را به خوداختصاص دهد وبه جرات باید گفت این موفقیت را از لطف خداوند متعال و زحمات بی دریغ پرسنل خدوم و زحمتکش این مجموعه و صبر و تحمل خانواده خود می دانم.